Ostoskorin sisältö0  tuotetta - Yhteensä 0.00 €

logo_ilman_taustaa.png

Traumaterapiakeskus on traumapsykologian asiantuntijakeskus, joka tarjoaa koulutusta, konsultaatiota ja hoitoa traumasta tai traumaattisesta surusta kärsiville henkilöille, perheille, ryhmille ja yhteisöille. Traumaterapiakeskuksen toimipisteet sijaitsevat Helsingissä ja Oulussa. Palvelumme ovat maksullisia. Koulutus ja kirjamyynti ovat arvonlisäverollista toimintaa, terveydenhuollon ammattilaisten työnohjaus potilastapauksiin on arvonlisäverotonta.


AJANKOHTAISTA:

Suzette.jpg
 • 25.–26.4.2018 Helsinki

 • Kouluttaja: Suzette Boon, Ph.D.

 • Hinta: 440 + alv 24%

 • Tulkkaus: on

 • Viimeinen ilmoittautumispäivä 22.3.2018

Vakavan traumatisoitumisen ja dissosiaatiohäiriöiden arviointi

Lisää tietoa koulutuksesta ja ilmoittautuminen linkin takana


TERVETULOA TOISEEN VALTAKUNNALLISEEN KRIISI- JA TRAUMAKONFERENSSIIN 1.-2.11.2018

Abstraktien jättöaikaa jatkettu 3.4. asti!

Traumaterapiakeskus järjestää yhteistyössä Suomen Psykologiliiton kanssa toisen valtakunnallisen kriisi- ja traumakonferenssin 1.-2.11.2018 Finlandia-talolla Helsingissä.

Ensimmäinen valtakunnallinen kriisi- ja traumakonferenssi järjestettiin vuonna 2016, jolloin siihen osallistui 500 kriisi- ja trauma-alan työntekijää. Konferenssissa oli yli 50 luennoitsijaa.

Konferenssi luo yhteyksiä akuutin kriisityön, vakavan pitkäkestoisen traumatyön, pakolaistyön ja päihdetyön välille. Kriisi- ja traumatyön kentällä syntyy paljon ammatillista tietoa, jonka jakaminen voi antaa muille uusia ideoita ja auttaa heitä kehittämään työtään. Tähän ammatilliseen vuorovaikutukseen konferenssi antaa mahdollisuuden samoin kuin yhteyksien luomiseen tutkimuksen ja ammattikäytännön välille. Osallistujien joukkoon odotamme viime konferenssin kokemuksen perusteella laajaa kirjoa eri ammatteja sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisista poliiseihin ja pappeihin sekä tutkijoihin ja opettajiin.

Tiivistelmän jättö

Voit esitellä ammatillista projektiasi, hyviä toimintakäytäntöjä tai tutkimusta Kriisi- ja traumakonferenssissa suullisesti tai posterilla.

Kirjoita tiivistelmän alkuun seuraavat tiedot

Tekijät: sukunimi, etunimi, oppiarvo, virka, työpaikka tai yliopisto ja laitos / yksikkö

Yhteyshenkilö: nimi, osoite, puhelin ja sähköpostiosoite

Esityksen nimi:  

Toive esitysmuodosta: suullinen esitys vai posteri esitys

 

Tiivistelmä kirjoitetaan ykkösrivivälillä ja siinä tulee olla enintään 300 sanaa. Siitä tulee ilmetä ammatillisen projektin, tieteellisen tutkimuksen tai hyvien toimintakäytäntöjen tausta tai tarkoitus, menetelmät ja keskeiset tulokset sekä johtopäätökset. Tee tiivistelmä ohjeiden mukaisesti ja tallenna se esityksen nimellä (tai sen alulla). Lähetä tiivistelmä viimeistään 3.4.2018 sähköpostin liitetiedostona (pdf) osoitteeseen abstraktit@traumaterapiakeskus.com

Tieto tiivistelmien hyväksymisestä lähetetään 16.6.2018 mennessä.

Tiivistelmistä koottava abstraktikirja jaetaan konferenssin osallistujille.

Osallistumismaksu konferenssissa esiintyville, hyväksytyn abstraktin jättäneille:
397,80 € + alv 24% / molemmat päivät tai 245,30 € + alv 24% / vain oma päivä

Tulostettava konferenssiesiteTällä hetkellä seuraavia aikoja varattavissa:

 • Arvioinnit (psykoterapia, traumatisoituminen)
 • Lyhytpsykoterapia, 10-20 kertaa
 • Psykoterapia, KELA ym.
 • Perheen sisäiset kriisit ja traumatisoituneen perheen tuki
 • Työnohjaukset / konsultoinnit (yksilö- sekä ryhmä-)

  Yhteydenotot: katso tarkemmin psykoterapeuttilistalta

Hoyhenet.jpgVakava traumatisoituminen ja vanhemmuus –projektin Apua vanhemmuuteen opas on nyt ladattavissa
-tietoa kaltoinkohtelusta juontuvien vanhemmuuden pulmien kanssa selviytymiseen

(Traumaterapiakeskus ry: Vakava traumatisoituminen ja vanhemmuus –projekti  2012-2016)


Vakautta_vanhemmuuteen_kansi.jpg

"Vakautta vanhemmuuteen Ensitietoa ja keinoja lapsuuden kaltoinkohtelusta selviytyville vanhemmille" 


Sähköistä kirjaa voivat ammattilaiset tilata maksuttomana sähköpostitse joko petteri.mankila@traumaterapiakeskus.com tai marjo.ruismaki@traumaterapiakeskus.com


Vakautumisryhmä omassa lapsuudessaan pitkäaikaisesti traumatisoituneille aikuisille

Traumaterapiakeskus järjestää syksyllä 2018 12 ryhmäkertaa sisältävän Vakautumisryhmän omassa lapsuudessaan pitkäaikaisesti traumatisoituneille aikuisille. Ryhmät järjestetään sekä Helsingissä että Oulussa.

Haemme traumaperäisen dissosiaatiohäiriön vakautumisvaiheen ryhmään omassa lapsuudessaan vakavasti traumatisoituneita aikuisia. Ryhmään valittavien traumaperäisen oireilun taustalla on oman perheen sisällä tapahtunut varhainen ja pitkäaikainen traumatisoituminen. Ryhmään valitaan henkilöitä, joilla on todettu olevan traumaperäisiä dissosiaatio - oireita ja riittävän eriytyneitä persoonan osia, jotta he hyötyisivät dissosiaatiohäiriöiden ryhmämuotoisesta hoitomallista.

KIRJAUUTISIA:

Kirjoja tarjoushinnoin verkkokaupassamme Traumapsykoterapeutit kilpailun ulkopuolella

Torstai 21.4.2016 - Anne Suokas-Cunliffe

Meneillään olevassa psykoterapioiden tarjouskilpailussaan HUS on sulkenut traumapsykoterapeutit kilpailun ulkopuolelle. Kilpailutuksessa annetaan mahdollisuus vain muiden terapiasuuntausten psykoterapeuteille trauman hoitoon, jos heillä on siihen lisäkoulutusta. Vaikeasti oireilevia potilaita ohjautuu omasta tahdostaan traumapsykoterapiaan runsain määrin. Aina se ei ole paras vaihtoehto. Traumapsykoterapeuttien sulkeminen pois kilpailutuksesta, jos se on reaktio tähän asiaan, ei osoita hyvää harkintaa. Olisi sen sijaan ensiarvoisen tärkeää kehittää yhteistyötä palveluntuottajien ja arvioitsijoiden välillä niin että hoidon kohdentuminen paranisi.

 Psykiatrisessa hoidossa olevista potilaista suurella osalla on lapsuuden traumakokemuksia. Kaikkien traumatisoituneiden hoidossa ei kuitenkaan traumanäkökulma ole ensisijainen, vaikka sen huomioonottamisesta saattaisi olla hyötyä. Esimerkiksi on paljon tutkimustietoa siitä, että skitsofrenia- ja persoonallisuushäiriödiagnoosin saaneet ovat monesti vakavasti perheessään traumatisoituneita. Monet traumatisoituneet haluavat traumapsykoterapiaan, jossa heidän kokemuksensa tulisivat näkyväksi. Ymmärrän, ettei traumapsykoterapiaa voida järjestää ratkaisuksi kaikkeen. Traumaperäisiin häiriöihin perehtyneen ammattilaisen tekemä arvio on tärkeä jo sen vuoksi, ettei oireita ylidiagnosoida.

Suomessa on psykiatrian alueita, joissa traumahäiriöitä diagnosoidaan ja ohjataan traumahoitoon vain ne potilaat, joilla on selkeästi traumaperäinen häiriö. Siellä ymmärretään, että epävakaille tarkoitettu DKT-hoito ei sovellu kompleksisesti traumatisoituneille dissosiaatiohäiriöisille, koska he eivät tunne omistavansa tunteitaan ja käyttäytymistään. Sen vuoksi DKT ja traumaperäisistä oireista kärsivien vakauttamisryhmät toimivat rinnakkain ja potilas ohjataan oikeaan hoitoon. Tällaista ryhmiin pohjautuvaa toimintamallia ei ole HUS:in alueella joten yksilötraumapsykoterapia on keskeinen osa traumaperäisistä häiriöistä kärsivien hoitoa.

 Vakavasti dissosiaatiohäiriöiset ja kompleksisesti traumatisoituneet hyötyvät traumapsykoterapiasta ja kuormittavat monella tavalla terveydenhuoltoa, jos heidän ongelmiinsa ei vastata.  Kolmen, neljän tai kuuden vuoden erityiskoulutuksen saaneet traumapsykoterapeutit osaavat arvioida ja hoitaa vakavia traumahäiriöitä. He auttavat potilaitaan selviämään traumalaukaisijoiden ja traumatakautumien kanssa ja vähitellen  sietämään vuorovaikutussuhdetta, jossa monesti traumatisoitunut puolustautuu rajulla oireilulla voimakkaita kiintymykseen  liittyviä tarpeitaan vastaan. Traumapsykoterapeutti auttaa traumatisoitunutta vääristyneiden havaintojen, aistien puutosten, jähmettymis- ja halvaantumisoireiden ja kouristuskohtausten kanssa. Traumapsykoterapeutti auttaa potilasta luomaan yhteyttä kaltoinkohtelijan sisäistykseen, joka aiheuttaa vakavimmat akuutit ongelmat itsensä vahingoittamisena ja äkillisinä somaattista tai psykiatrista sairaalahoitoa vaativina kriiseinä.  Traumapsykoterapeutti tietää, kuinka hitaasti menneisyyden traumatapahtumia on lähestyttävä ja kuinka keskeistä on vähentää ensin mielen sisäistä pelkoa traumaan kiinnittyneisiin osiin. Valitettavasti tämä traumaperäisiin oireisiin liittyvä tietotaitomäärä on niin laaja, ettei sitä ole helppoa sisällyttää muihin psykoterapiasuuntauksiin. Suomalaisilla traumapsykoterapeuteilla on psykoterapiakoulutuksen lisäksi huomattava määrä lisäkoulutusta kehotyöskentelyyn, työskentelyyn dissosiaatiorakenteen kanssa ja myös erilaisia fokusoituja traumanhoitomenetelmiä. On hämmästyttävää, ettei tämä tietotaitotaso kelpaa HUS:lle.

Traumaterapiakeskus on aina pyrkinyt lisäämään sekä julkisen terveydenhuollon että järjestöjen ymmärrystä traumaperäisistä häiriöistä.  Lähtöajatuksenamme on ollut, että psykiatriassa voitaisiin järjestää traumaperäisten häiriöiden vakauttava hoito vakauttamisryhmissä ja ryhmähoitoa tukevissa yksilötapaamisissa tehokkaasti ja potilaan oirekuvaa ymmärtäen. Tämä vaatii psykiatrialta kykyä riittävästi erotella traumaperäiset häiriöt muista häiriöistä. Ensi vuonna ilmestyvään ICD-luokitukseen  tulee kompleksisen traumatisoitumisen diagnoosi. Dissosiaatiohäiriöt ovat olleet diagnostiikassa jo pitkään. Vakavasti dissosiaatiosta kärsivien, ääniä kuulevien ja hallusinoivien nuorten potilaiden psykoterapeuttinen hoito on kiinni siitä, että heidän arvionsa on riittävän laaja, jotta dissosiaatiohäiriön voi erottaa skitsofreniasta.

Traumaperäisten häiriöiden ymmärtämisessä on meillä tässä maassa kaikilla paljon tehtävää ja sen vuoksi toivon, etteivät äkkinäiset rajaukset ja poissulkemiset lisää hallitsemattomia toimintoja kuten traumatisoitumisessa on tapana käydä.

4 kommenttia .